ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ดูแล รักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
  **โดยหลังผ่านทดลองงาน จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ**

  คุณสมบัติ


  1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  2.มีประสบการณ์ด้านการขับรถให้กับผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
  3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  มีความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์
  4.สามารถทำงานภายใต้ ความกดดันได้ และมีจิตใจรักงานบริการ
  5.รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท
  2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  3.รายงานจำนวนสินค้าที่ผลิต,สินค้าคงเหลือ
  4.สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร
  5.ติดต่อประสานงานหน่อยงานภายใน-ภายนอก

  คุณสมบัติ

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2.มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปี ในงานบัญชีต้นทุน
  3.หากใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาพิเศษ
  4.มีความละเอียดรอบคอบ,สามารถประสานงานได้ดี,ติดตามงานได้ดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • วิศวกรเคมี 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ดูแลกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด
  2.ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในแผนก
  3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
  2.มีความรู้ทางด้านระบบวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิต
  3.สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่บัญชี-งานงบการเงิน (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.จัดทำการปิดงบการเงินประจำเดือน/ไตรมาส/ปี
  2.ติดต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี,กรมสรรพกร
  3.บันทึกรายการรับ-จ่าย รายวัน

  คุณสมบัติ

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
  2.มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
  3.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชีเบื้องต้น (SAP)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • เจ้าหน้าที่-งานพัฒนาระบบและIT (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  รับผิดชอบงานใน 4 มิติ ได้แก่
  1.SAP Support and Configuration
  2.Software or Report Design (System Analyst)
  3.Business Improvement
  4.Data Analysis
  -นำข้อมูลมาใช้บริหารงานและการปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชีหรือIT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.ประสบการณ์ด้าน SAP User Configuration อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  3.มี Logical Person, Leadership และ Service Mind

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • พนักงานประจำโรงงาน จำนวนมาก (ประจำโรงงาน อ.วังสะพุง จ.เลย)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •ช่างลูกหีบ      10 อัตรา
  •ช่างหม้อต้ม      3 อัตรา
  •ช่างหม้อเคี่ยว    7 อัตรา
  •ช่างหม้อปั่น      3 อัตรา
  •ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์             3 อัตรา
  •พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ    7 อัตรา
  •พนักงานควบคุมเทอร์ไบน์    3 อัตรา
  •พนักงานขับรถสิบล้อ/แบ็คโฮ/รถตัก    7 อัตรา
  •พนักงานขับรถธุรการ                     1 อัตรา
  •เจ้าหน้าที่ธุรการ(รายเดือน)              1 อัตรา

  คุณสมบัติ


  •วุฒิการศึกษาระดับมัธยม,ปวช,ปวส. ทุกสาขาวิชา
  •ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  •เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้
 • วิศวกรเครื่องมือวัด (ประจำโรงงาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ


  •รับผิดชอบงานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรล
  •รับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมดของโรงงาน

  คุณสมบัติ

  •สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วศบ. สาขาเครื่องมือวัด,ระบบวัดคุม,การวัดคุม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  •สามารถเขียน PLC และระบบ DCS เบื้องต้นได้
  •ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  •ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-642-6191-9
  Ext.963 / 962

  สมัครงานตำแหน่งนี้