ข่าวสารและบทความ

25 สิงหาคม 2560 >> บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

25 สิงหาคม 2560 >> บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

24 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 และรางวัลสถานประกอบกิจการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่สามารถรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่องปีที่ 10 (รางวัลเกียรติยศ)