ข่าวสารและบทความ

15 กันยายน 2560 >> บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2560

15 กันยายน 2560 >> บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำปี 2560

14 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัล 3Rs Award 2017 จากคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์” ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร(กลุ่มที่1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้คิดค้นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำชานอ้อยมาทำเป็นภาชนะรองแก้ว โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ 3Rs เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต