ข่าวสารและบทความ

16 มีนาคม 2561 >> KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561

16 มีนาคม 2561 >> KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี พ.ศ.2561

19 มี.ค. 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี พ.ศ.2561 โดยบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 74 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จากคณะผู้บริหาร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายสรุปในโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว  เพื่อทราบถึงภาพรวมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการพาคณะผู้ถือหุ้นเดินทางไปสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคันธารราฐหรือปางขอฝน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี