ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

18 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด โดยคุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ประธานกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี 2561 จาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งร่วมเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้กลุ่มเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เป็นกลุ่มจิตอาสาที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของพนักงานในบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เพื่อการจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝายเพื่อจัดการแหล่งน้ำ การปลูกป่า ขุดลอกคูคลอง และกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยเป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมีการป้องกัน เฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษของโรงงานอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน