ข่าวสารและบทความ

งานปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

งานปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

17 ก.ย. 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 โดยคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัทราชาเซรามิค จำกัด และบริษัทราชาชูรส จำกัด และพนักงานในกลุ่มบริษัท KSL สำนักงานใหญ่     

และได้รับเกียรติจากตัวแทนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ผศ.นพ.ธงชัย พงมฆพัฒน กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการเข้าร่วมงานและพิธีรับมอบเงินบริจาคโดยคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ จากการทำกิจกรรมโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019

ซึ่งเป็นการสะสมระยะทางวิ่งรวมทั้งหมด 314,116 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินบริจาคจำนวน 1,570,580 บาท และเงินบริจาคสมทบจากบุคคลภายนอกที่ร่วมวิ่งในครั้งนี้อีก 15,800 บาท 

                    โดยกิจกรรมโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการวิ่งที่รวมพลังกันภายในกลุ่มเคเอสแอล โดยมีเป้าหมายของระยะทางสะสมถึง 3 แสนกิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคกิโลเมตรละ 5 บาท สำหรับมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจาก 3 บริษัท คือ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชาชูรส จำกัด และบริษัท ราชาเซรามิค จำกัด   

โครงการ KSL Virtual Run 2019 เป็นการวิ่งสะสมระยะทาง สำหรับสำนักงานใหญ่เริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และในส่วนของนักวิ่งสำหรับโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาวิ่ง

ทั้งหมด 4 เดือน โดยเล็งเห็นและส่งเสริมเรื่องสุขภาพของผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมการมอบของรางวัลสำหรับนักวิ่งของสำนักงานใหญ่ที่ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่นอายุและรุ่นระยะสมัคร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในการเริ่มต้นการออกกำลังกายต่อไป