ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้หลังเกษียณ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับเหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีเงินที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้หลังเกษียณ

16 ต.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สำหรับการมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ได้รางวัลในโครงการเกษียณสุข โดยคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ กลต.ได้ขึ้นกล่าวรายงานผลการดำเนินของโครงการและมอบรางวัลแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลจากโครงการในครั้งนี้ 

ทั้งนี้คุณธัชชัย ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลบริษัทสุขระดับเหรียญทองแดง ภายใต้หลักเกณฑ์จากการลงนามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารผ่านการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการอย่างครบถ้วน นอกจากนี้คุณธัชชัย ยังได้รับเกียรติขึ้นเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “นายจ้างในดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในงานครั้งนี้ด้วย

          โครงการบริษัทเกษียณสุขเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“AOP”) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“บลจ.”) ในการจัดโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ PVD เพื่อร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เป็นเครื่องมือโดยเชื่อว่า “นายจ้าง” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความตระหนักและความรู้ให้กับ “ลูกจ้าง” ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”