ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) สนับสนุนโครงการ จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ปีที่ 6

  • 15112023 4 01
  • 15112023 4 02
  • 15112023 4 03
  • 15112023 4 04
  • 15112023 4 01
  • 15112023 4 02
  • 15112023 4 03
  • 15112023 4 04

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง โดย นายจตุพงษ์ ต่ายสกุล หัวหน้าส่วน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000 บาท พร้อมร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสองสภาพดี เข้าร่วมโครงการ จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โครงการโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, การไฟฟ้าวังสะพุง และสถานประกอบการภาคเอกชน จ.เลย เพื่อส่งมอบสิ่งของ - เครื่องใช้ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเบธาเนีย สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th