ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2566

กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ KSL จัดเดิน – วิ่งการกุศลหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา

 • 15112023 2 01
 • 15112023 2 02
 • 15112023 2 03
 • 15112023 2 04
 • 15112023 2 05
 • 15112023 2 06
 • 15112023 2 07
 • 15112023 2 08
 • 15112023 2 09
 • 15112023 2 10
 • 15112023 2 11
 • 15112023 2 12
 • 15112023 2 13
 • 15112023 2 14
 • 15112023 2 15
 • 15112023 2 16
 • 15112023 2 17
 • 15112023 2 18
 • 15112023 2 19
 • 15112023 2 01
 • 15112023 2 02
 • 15112023 2 03
 • 15112023 2 04
 • 15112023 2 05
 • 15112023 2 06
 • 15112023 2 07
 • 15112023 2 08
 • 15112023 2 09
 • 15112023 2 10
 • 15112023 2 11
 • 15112023 2 12
 • 15112023 2 13
 • 15112023 2 14
 • 15112023 2 15
 • 15112023 2 16
 • 15112023 2 17
 • 15112023 2 18
 • 15112023 2 19

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL นำโดย ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน, นายธนยศ  หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน, นายชาญณรงค์  จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์, และนางกัลยรัตน์ สุมิตร ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล (SRINAGARIND DAM CHARITY RUN 2023) Run for FunD ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 900 คน

สำหรับในปีนี้ระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ VIP 2KM, Fun Run 5KM, Mini Marathon 10KM และ Half Marathon 21KM

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th