ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ปี 2567

น้ำตาลขอนแก่น (วังสะพุง) ร่วมโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

 • 09072024 001 0
 • 09072024 001 1
 • 09072024 001 2
 • 09072024 001 3
 • 09072024 001 4
 • 09072024 001 5
 • 09072024 001 0
 • 09072024 001 1
 • 09072024 001 2
 • 09072024 001 3
 • 09072024 001 4
 • 09072024 001 5

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง (KSL Group) โดย นายจตุพงษ์ ต่ายสกุล หัวหน้าส่วน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ในฐานะประธานชมรม จป.เลยก๋อ (ชมรม จป.จ.เลย) ณ โรงเรียน บ้านหินเกิ้ง และ รร.บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ โดยมี นางสุจิตรา วันดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ, นายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เลย ร่วมเป็นประธานในการตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย และถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง อันเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th