การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Image

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2565

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2565

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2564

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2564

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2563

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2563

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2562

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2562

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2560

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2560

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2559

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2559

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2558

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2558

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2557

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2557

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2556

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2556

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2555

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2555

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2554

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2554

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2553

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2553

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2552

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2552

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2551

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2551

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2550

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประจำปี 2550

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th