ปฏิทินนักลงทุน

 

4 สิงหาคม 2566

Opportunity Day ครั้งที่ 3/2566


 

11 พฤษภาคม 2566

Opportunity Day ครั้งที่ 2/2566


 

10 กุมภาพันธ์ 2566

Opportunity Day ครั้งที่ 1/2566


 

16 มกราคม 2566

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี  2565


 

19 กันยายน 2565 (Q3)

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี  2565


 

20 มิถุนายน 2565 (Q2)

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี  2565


 

21 มีนาคม 2565 (Q1)

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี  2565


 

8 สิงหาคม 2565

ถ่ายทอดสดกิจกรรม Opportunity Day ครั้งที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

9 พฤษภาคม 2565

ถ่ายทอดสดกิจกรรม Opportunity Day ครั้งที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565


 

13 มกราคม 2565

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี  2564


 

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th