สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่

503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

02-642-6191-9

โทรสาร

02-642-6097

อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนงานนักวิเคราะห์:

คุณนพรัตน์ บุระประโคน (ประสานงาน-ส่วนงานนักวิเคราะห์)
โทรศัพท์: 02-642-6191-9 ต่อ 271
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th