ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โดยมีธุรกิจน้ำตาล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำเชื่อม (Refined Sugar) ธุรกิจเอทานอล ผลิตจากกากน้ำตาล (Molasses) และน้ำอ้อย เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตจากกากอ้อย (Bagasses) รวมถึงก๊าซชีวภาพและพลังไอน้ำ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากกากหม้อกรอง (Filter Cake)
น้ำตาล

น้ำตาล

ผลิตน้ำตาลเพื่อพลังงานของมนุษย์
เอทานอล

เอทานอล

ผลิตน้ำตาลเพื่อพลังงานของมนุษย์
ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อพลังงานของการขับเคลื่อนเครื่องจักร และให้แสงสว่าง
ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพลังงานของอ้อย และเกษตรอินทรีย์

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธุรกิจน้ำตาล

 1. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
  ผลิตภัณฑ์หลัก: น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 2. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 3. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 4. บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 5. Savannakhet Sugar Corporation
  ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อย ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

 6. Koh Kong Plantation Co.,Ltd.
  ประเภทของธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อย

 7. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ
  ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำตาลทรายดิบและผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

 1. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  ประเภทธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

 2. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ธุรกิจสนับสนุน

 1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
  ประเภทของธุรกิจ : ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร และบริการท่าเทียบเรือ

 2. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาล

 3. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศ และดำเนินกิจการทางการเกษตร

 4. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : จัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 5. Wynn In Trading Co., Ltd.
  ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาและการลงทุนในต่างประเทศ

 6. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตาล และสินค้าอื่นๆ

ธุรกิจอื่น ๆ

 1. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม
 2. บริษัท คุณชวน จำกัด
  ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมการสร้างรายได้ กระจายโอกาส ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. +662-642-6191-9
แฟกซ์. +662-642-6097

© Copyright 2020 Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited. All rights reserved. Designed by Megaweb.co.th